Latvijas Dizaineru savienība

Andrejs Broks

Latvijas Dizaineru savienības priekšsēdētājs