Agroresursu un ekonomikas institūts

Ingūna Gulbe

Lauksaimniecības tirgus veicināšanas daļas vadītāja Agroresursu un ekonomikas institūtā. Darbojas žūrijā jau kopš konkursa pirmā gada.