Latvijas Dizaineru savienība

Andrejs Broks

Andreju Broku raksturo šādi ­– pilna galva ideju, vienmēr atbilstošs risinājums ikvienai problēmai. Dizainers, kas sešus gadus bijis Latvijas Dizaineru savienības priekšsēdētājs un vada dizaina biroju “Dizains videi”, ar savu profesionālo skatu novērtē gan produktu estētisko vērtību, gan funkcionalitāti. Šobrīd turpina darbu savienībā kā tās biedrs. Tieši viņš teicis: “Dizains ir funkcionālā un estētiskā risinājuma vienotība.  Estētika dizainā nav tikai dekoratīva “piekabe” , bet funkcijas uztveres un nodrošināšanas palīglīdzeklis, kas saistīts ar ergonomiku, tehnoloģijām, individuālo un kolektīvo psiholoģiju, kultūrvēsturisko tradīciju un vidi. Dizaina ideja, kas ietver šīs kopsakarības, ir arī godprātīgas un veiksmīgas zīmolvedības un tirgvedības (mārketinga) pamātā.”