Rīgas Tehniskā universitāte

Antons Kiščenko

A.Kiščenko darbs cieši saistīts ar izglītības jomu – ieņēmis Biznesa augstskolas “Turība” rektora amatu, pirms tam bijis Informātikas katedras vadītājs, profesors Informāciju tehnoloģiju katedrā un prorektors akadēmiskajā un zinātniskajā darbā. Šobrīd vada Rīgas tehniskās universitātes Biznesa attīstības un investīciju departamentu, strādājot pie  attiecību izveides ar biznesa un sociālajiem partneriem, kā arī ar investīciju piesaisti izglītības iestādes projektiem. Bijis arī rektora vietnieks biznesa attīstības jautājumos Rīgas Tehniskajā Universitātē.