Latvijas Universitāte

Ērika Šumilo

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes Globālās ekonomikas starpdisciplināro studiju nodaļas profesore. Darbojas žūrijā jau kopš konkursa pirmā gada.