Ekonomikas ministrija

Raimonds Aleksejenko

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks. Žūrijas komisijas vadītāja vietnieks.